Masterclean-辦公室清潔 家居清潔 專業清潔用品 一次性手套

辦公室清潔助理 | 辦公室清潔需求大 得力助手日漸難求

辦公室清潔助理 | 疫情下,不少本地大中小企業對清潔嘅要求都有所提高。但不少客戶表示市面上時間合適,工作質素又有保證嘅辦公室助理真係可預不可求。但事實上坊間不少清潔公司就有提供兼職或全職辦公室清潔助理,佢地又同自行聘用嘅助理有咩唔同呢?等我地一齊瞭解下!

訓練充足 確保清潔質素

清潔公司委派或代爲聘請嘅清潔助理大多都是經過有系統嘅培訓,呢個係他們嘅最大優勢。從清潔流程、器材使用、清潔劑效能等都有一定認識。聘請有相關經驗嘅清潔員工不但可以省卻培訓及磨合時間,更加有利保護公司貴重器材,避免清潔過程中損毀。而且,清潔器材及用具可謂不斷演變,懂得最新嘅清潔方法或器材使用往往可以大大縮短清潔所需嘅時間同水電消耗。

妥善安排人力資源 滿足客戶清潔需要

一般在招聘市場嘅辦公室助理雖然彈性,清潔姨姨都係要照顧家庭或者有其他職業,每間公司逗留幾個鐘,所謂密食當三番。但往往出現嘅問題就係很多特殊情況出現例如小朋友家長會,另外間公司有額外任務而影響清潔嘅完整度同一致性。如果係清潔公司委派嘅員工就較少出現上述情況,而且哪怕出現脫班情況,公司亦會委派符合資格嘅員工代替。

保險問題非同小何 清潔公司幫你辦妥

仲有一個要提醒各位大家嘅就係保險問題。過去就有僱主嫌麻煩或者節省開支無爲短時間工作嘅清潔服務員工購買任何保險。無事就大家都唔提,但係哪怕係換水時候扭傷手或者腰都可以帶來繁瑣而持續嘅索償,而清潔公司通常會同客戶協商處理上述問題,避免上述情況發生。

辦公室清潔助理-本公司爲客戶提供全面辦公室清潔服務,詳情如下:辦公室清潔雲石 / 瓷磚/ 膠地板地毯清潔清洗冷氣

辦公室清潔助理 | 辦公室清潔需求大 得力助手日漸難求

辦公室清潔助理 | 疫情下 , 不 少本 地 大中 小 企 業對 清 潔 的 要求 都 有所 提 高 。但 不 少 客 戶表 示 市 面 上 時 間 合適 , 工 作 質素 又 有 保 證 的 辦 公 室助 理 真 係 可 預不 可 求 。 但事 實 上  坊 間不 少 清 潔公 司 就 有 提 供兼 職 或 全 職 辦公 室 清 潔 助 理 , 佢 地 又 同自 行 聘 用 的 助 理 有 咩 唔同 呢 ? 等 我 地 一 齊 瞭 解 下 !

辦公室清潔助理-訓練充足 確保清潔質素

清潔公司委派 或 代 爲聘 請 的 清 潔 助 理 大多 都 是 經 過有 系 統 的培 訓 , 這 是 他 們的 最 大 優 勢 。從 清 潔 流 程 、 器 材 使 用 、 清 潔 劑效 能 等 都 有 一定 認 識 。 聘 請 有 相關 經 驗 的清 潔 員工 不 但 可 以 省卻 培 訓 及磨 合 時 間, 更加有利保護公司貴重器材,避免清潔過程中損毀。而且,清潔器材及用具可謂不斷演變,懂得最新的清潔方法或 器 材使 用 往往 可 以大 大 縮 短清 潔所 需的時間及水電消耗。

妥善安排人力資源 滿足客戶清潔需要

一般在招聘市場的辦公室助理雖然彈性,清潔姨姨都係 要 照 顧 家庭 或 者 有 其 他 職 業 , 每 間公 司 逗 留 幾 個 鐘 , 所 謂 密 食當 三 番 。但往 往 出 現 的 問 題 就 係 很 多特 殊 情 況 出 現 例如 小 朋 友 家 長 會, 另 外 間 公 司有 額 外任 務 而影 響 清潔 的 完 整 度 及一 致性 。如果 是 清 潔 公 司委 派的員工就較少出現上述情況,而且哪怕出現脫班情況,公司亦 會委 派 符 合資 格 的 員工

辦公室清潔助理-保險問題非同小何 清潔公司幫你辦妥

仲有一個要提醒  大 家的 就係 保 險問 題。 過 去 就有 僱 主 嫌麻 煩 或 者節省開支沒有爲短時間工作的清潔服務員工購買任 何 保險 。 無 事 就 大 家都 唔 提 ,但 係 哪 怕 係 換水 時 候 扭傷 手 或 者 腰  都 可以 帶 來 繁瑣 而 持 續 的索 償 ,而清潔 公司通 常會 同 客 戶協 商 處理 上 述 問 題 ,避 免 上 述 情 況 發生。

辦公室清潔助理-本公司爲客戶提供全面辦公室清潔服務,詳情如下:辦公室清潔、雲石 / 瓷磚/ 膠地板、地毯清潔、清洗冷氣

Comments are disabled.