Masterclean-店舖清潔 貨櫃面經常被人掂 要好好清潔消毒呀

商舖成日人來人往,唔想成為細菌病毒嘅傳播中心?咁就要做下大清潔啦!鋪頭內平日無點郁嘅擺設,其實都會積塵積菌,更加唔好講成日會掂到嘅地方啦。有賴客戶嘅信任,委託咗Masterclean對舖頭每月進行一次大清潔,我哋都好樂意將舖頭執得乾乾淨淨,令大家shopping更安心更開心!

 

地點:尖沙咀加拿分道商舖
用時:半個工作天
服務:店舖清潔

 

相信大家逛街都鐘意逛乾淨整齊嘅舖頭,要將成間大約4000呎嘅舖頭全部清潔乾淨都唔係一件簡單嘅事,但係我哋經驗豐富的同事十分有信心。貨架同地板係最基本噶啦,天花板都會積灰所以都要清潔埋,中央通風口同冷氣機表面同樣係會積灰嘅地方,都要清潔乾淨,最後仲幫手加埋殺蟲藥防止害蟲侵入。客戶更加可以添加其他清潔項目,令到清潔方案更為完善。

 

店舖清潔-本公司爲客戶提供各類消毒清潔服務,詳情如下:店舖清潔殺菌消毒滅蟲服務

Comments are disabled.