Masterclean-新冠抗疫 辦公室店鋪殺菌消毒 快速霧化

長效消毒  防新冠病毒

 

洗手!洗手!洗手!重要既野要講三次。但洗左手、戴埋口罩都仲有重要既野唔可以忽視。《新英格蘭醫學雜誌》就有研究發現:病毒可以在飛沫中存活長達3小時、係空氣入面懸浮幾個鐘。無論係門柄把手、塑料塗層,抑或其他硬表面上都一樣可以存活咁長時間。今時今日保護自己原來都未夠,仲要努力減少環境中嘅細菌。今日不如就同大家簡單下兩種常用嘅長效消毒方法,用幾分鐘瞭解下防範新冠病毒嘅新方法。

長效消毒-空氣消毒

空氣消毒一般會將強效消毒藥水霧化係室內噴灑達到殺菌消毒效果。一方面可以有效日常難以清潔嘅高位傢俬設備,好似櫃頂、天花板依啲平時就算你點抹都未必會抹到嘅地方。唔單止係傢俬物件,消毒噴霧更加仲可以對整個冷氣嘅循環系統進行消毒,真正做到殺滅空氣中嘅細菌病毒。

長效消毒-消毒塗層

因應疫情,市面上亦有不少消毒塗層技術應運而生。消毒塗層噴灑後會係物體表面形成殺菌膜塗層,可以維持2-3個月。塗層應用廣泛,一般大家接觸到嘅金屬、玻璃、皮革等日常生活中經常接觸到既物料都可以透過塗層保護。所以現時不少安老院、九巴乃至學校等人流較密集既場所都有應該相關服務。

長效消毒-本公司爲客戶因應疫情提供全方位殺菌消毒服務,詳情如下:空氣消毒

相關報道連結:病毒存活研究

長效消毒 之見聞

係 過 食 完 飯 都 拿 拿 聲 戴 返,  以 為咁 就 可  以放 心 啦 ,  但查 實 病 毒 傳 播 性 高 咗 , 我 哋 呢 啲 小 市 民 長效消毒 都 係 時 候 提 高 應  往 一 週 再 達 高 峰 , 黃 大 仙 、 沙 田 有 群 組 感染,各 區 都 有 零 碎 個 案 , 都 咪 話 唔 擔 心 ! 依 家 出 親 街 都  戴 口 罩 ,變 等 級 ,掃 清 防 疫 盲 點,先 可 以 全 面 保 護 自 己 !

長效消毒之小編聞

但查 實 病 毒 傳 播 性 高 咗 , 我 哋 呢 啲 小 市 民 都 係 時 候 提 高 應 變 等 級 ,掃 清 防 疫 盲 點,先 可 以 全 面 保 護 自 己 !深層清潔消毒 各 區 都 有 零 碎 個 案 , 都 咪 話 唔 擔 心 ! 依 家 出 親 街 都  戴 口 罩 , 係 過 往 一 週 再 達 高 峰 , 黃 大 仙 、 沙 田 有 群 組 感染,食 完 飯 都 拿 拿 聲 戴 返,  以 為咁 就 可  以放 心 啦 ,

長效消毒 之聞

長效消毒最 近 疫 情 又 再 爆 發 , 但 好 似 小  編 咁 嘅 打 工 仔 都 要 照 樣返 工 搵 食 , 做 足 個 人 防 護 措 施 希 望 病 毒 唔 好 癡 埋 身 , 只 不 過 返 得 辦 公 室 又焗 又 唔 通 風 , 都 唔 知 病 毒 會 唔 會 停 留 係 到 唔 肯 走 , 小 編 真 係好 驚 驚 ! 所 以 你 話 呢 間公 司 嘅老細幾好呢,肯搵我哋做個全方位空氣消毒服務,令同事們都唔洗人心惶惶,起碼做嘢都安樂啲!

長效消毒 之小

布藝清潔 辦 公 室 日 日 開 冷 氣 雖 然 舒 服 , 但 封 閉 嘅空 間 隨 時 令 病 毒 有 機  可 乘 ! 新 冠  肺 炎 一波 又 一 波 , 最近 世 衛 又 爆 大 消  息, 指 新 冠  病毒 可 以 透 過 空 氣 傳 播 , 喺 人 群 密集 、  通 風不 好 嘅 室 內 環 境 中 進 入 人 體 ! 查 實 早 喺 疫 情 爆 發 初 期 嘅 二 月 , 病 毒 源 頭 地 中 國就已經有提出「氣溶膠」病毒傳播方式,個名雖然膠膠哋,但其實都係空氣傳播嘅別稱。唔想令返工變成置身險境?咁就要諗下做返次空氣消毒,消除空氣中帶有病毒嘅微粒,咁就可以安心返工啦。

Comments are disabled.